Ο Ελληνικός Πρωτογενής Τομέας έχει πάει στα Τάρταρα © – Γεώργιος Αρδαβάνης Ph.D.

Delivering The Highest Quality Fabrics

Η έλλειψη εργατών γης, και κυρίως η έλλειψη εθνικής πολιτικής στην ανάπτυξη του ελληνικού πρωτογενούς τομέα ωστε να είμαστε όχι μόνον αυτάρκης αλλά και να γίνουμε εξαγωγέας είχε ως αποτέλεσμα να θεριέψει την ακρίβεια για τους Έλληνες πολίτες, ενώ η παραγωγή κηπευτικών, φρούτων, ελαιόλαδου και γάλακτος βρίσκεται σε αμφιβολία, αφού από τα χωράφια, τα θερμοκήπια και τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε όλη την Ελλάδα λείπουν γύρω στις 100,000 εργάτες.   

Συγκεκριμένα το πρόβλημα έλλειψης εργατών γης αυτή τη στιγμή είναι ίσως το μεγαλύτερο αν λάβουμε υπόψη και τις τελευταίες φυσικές καταστροφές. Αυτό έχει ως συνέπεια την εγκατάλειψη της καλλιέργειας με αποτέλεσμα να δημιουργείται μειωμένη παραγωγή και κατά επέκταση αύξηση των τιμών, η οποία στο τέλος μετακυλίεται στον καταναλωτη.  

Η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η μείωση του πληθυσμού, ο ανταγωνισμός στην εξεύρεση των εργατών από άλλους κλάδους όπως ο τουρισμός και οι υπηρεσίες, καθώς επίσης και η αδυναμία της ελληνικής διοίκησης να ανταποκριθεί στη νέα πραγματικότητα είναι οι λόγοι για την έλλειψη εργατών γης. Πριν μερικούς μήνες είχε δημοσιευθεί η έλλειψη εργατικών χεριών στην Κρήτη (15,000), στην Κεντρική Μακεδονία (10,000), στην Μεσσηνία (3,000) και στην Ηλεία (10,000). Οι λύσεις των μεταναστών και των ξένων εργατών γης πρέπει να αξιολογηθούν και να εφαρμοστούν ως μια γρήγορη απάντηση σε αυτό το καυτό πρόβλημα. Πάνω από όλα όμως οι ελληνικές κυβερνήσεις χρειάζεται να δημιουργήσουν τα κίνητρα και να προωθήσουν τις απαραίτητες πολιτικές για την ανάπτυξη του ελληνικού πρωτογενούς τομέα από Έλληνες.   

 

Georgios Ardavanis – 13/05/2024

Tags :
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *